AL QURAN DAN TERJEMAHAN AUDIO 114 SURAH LENGKAP

Jom Tadabbur Al Quran, Sebarkan seluas luas nya kepada seluruh manusia yang faham bahasa Melayu dan Indonesia, Semoga semua Manusia datang kepada Agama Allah Swt .

NIAT besar tidak terbanding yang ada pada Al Quran ini di ingatkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali r.h. Menurut beliau Al Quran bukan semata mata bunyi dan huruf, Kebesaran kitab suci Al-Quran menjangkaui Alam saujana pelbagai serta langit yang berlapis lapis.

Pada asasnya kefahaman terhadap Al Quran diterjemahkan dalam pelbagai disiplin ilmu seperti Tauhid, Fiqh dan Tasawuf oleh Ulama terdahulu. Sebagai contoh ayat-ayat berkaitan Akidah di huraikan oleh ulama dengan terperinci dalam kitab kitab tulisan mereka dalam bidang Tauhid dan Usuludin.

Demikian kata kata lain, Ulama Salat dan Khalaf telah pun membina jambatan yang baik dan utuh bagi kita untuk sampai kepada Al Quran, Maka amatlah tidak wajar untuk kita meninggalkan tradisi yang di asaskan oleh ulama berkenaan.

Ulama atau ilmuwan dalam bidang bidang ilmu lain seperti perubatan, sasins serta Teknologi turut melaksanakan perkara yang sama, Ayat ayat Al Quran berhubung dengan alam ciptaan dan Manusia misalnya diterokai serta di teliti bagi menghasilkan karya karya penting, Turut dihasilkan ialah pelbagai bentuk peralatan untuk memudahkan ibadat dan urusan kehidupan secara umumnya.

Betapa ilmuwan ilmuwan berkenaan telah membuktikan dinamiknya keimanan yang ada dalam diri sehingga mengupayakan mereka untuk mencapai kemajuan dan kegemilangan. Kegemilangan iaitu dalam bentuk pembinaan peradaban tidaklah pula menjadi cita-cita mereka, Namun ia di capai hasil daripada keteguhan iman dan ketinggian Akhlak mereka.

Di sebabkan asas yang teguh inilah maka peradaban atau Tamadun Islam berbeza sama sekali dengan Tamadun tamadun Dunia lain. Semoga usaha kita ini mendapat kebaikan di Dunia dan Akhirat, Aminn……

1. Surah Al – Fatihah
( Pembukaan ) http://www.youtube.com/watch?v=ximOi_pwXto

2. Surah Al Baqarah
(Part1)  http://www.youtube.com/watch?v=qJZR5O0s3-c
(Part II) http://www.youtube.com/watch?v=Wfa1i5oBZ78

3. Surah Ali Imran http://www.youtube.com/watch?v=eGjS1kfojk0

4. Surah An Nisaa http://www.youtube.com/watch?v=O2LP4W65dNQ

5. Surah Al-Maa’idah (Hidangan) http://www.youtube.com/watch?v=mxze8DgM7kY

6. Surah Al-An’aam (Binatang Ternakan) http://www.youtube.com/watch?v=5GvSdK2VUEU

7. Surah Al-A’raaf (Tempat Tertinggi) http://www.youtube.com/watch?v=3x1uCeGpO34

8. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) http://www.youtube.com/watch?v=i56Xly1lCWE

9. Surah At-Taubah (Pengampunan) http://www.youtube.com/watch?v=bgUKflsXins

10. Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.) http://www.youtube.com/watch?v=QwPfdKj1hok

11. Surah Hud (Nabi Hud a.s.) http://www.youtube.com/watch?v=4UEpppyQGEM

12. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.) http://www.youtube.com/watch?v=Cpoh3XWlw1g

13. Surah Ar-Ra’d (Guruh) http://www.youtube.com/watch?v=W0Ork55ecv4

14. Surah Ibrahim. (Part1) http://www.youtube.com/watch?v=5Iy5BtFuvGU
 (part2.) http://www.youtube.com/watch?v=AhHvobtVTuo.  

15. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) http://www.youtube.com/watch?v=Hp0LRFVzpmc

16. Surah An-Nahl (Lebah) http://www.youtube.com/watch?v=7JUnuuaub98

17. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) http://www.youtube.com/watch?v=0fGygGocTpk

18. Surah Al-Kahfi (Gua) http://www.youtube.com/watch?v=EzKPl-S7ILE

19. Surah Maryam (Siti Maryam) http://www.youtube.com/watch?v=NpFr_TQNkpE

20. Surah Taahaa http://www.youtube.com/watch?v=xtBK0UyPc3k

21. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) http://www.youtube.com/watch?v=EoNnSlXCcKg

22. Surah Al-Hajj (Haji) http://www.youtube.com/watch?v=lQ7KFpyBaSc

23. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) http://www.youtube.com/watch?v=WY88-Sp1LkM

24. Surah An-Nuur (Cahaya) http://www.youtube.com/watch?v=DdZTm90nJ8o

25. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) http://www.youtube.com/watch?v=V_ptI4GM0mc

26. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) http://www.youtube.com/watch?v=HHyVAKJiL2U

27. Surah An-Naml (Semut) http://www.youtube.com/watch?v=vvT9rmwl8eQ

28. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita) http://www.youtube.com/watch?v=whaAMRy7trI

29. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah) http://www.youtube.com/watch?v=qtpjBeaT6Ck

30. Surah Ar-Rum (Bangsa Rom) http://www.youtube.com/watch?v=JKhodmQw8E4

31. Surah Luqman (Luqman) http://www.youtube.com/watch?v=OgW1z_UCvTQ

32. Surah As-Sajdah (Sujud) http://www.youtube.com/watch?v=bOZhKTe1YCc

33. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) http://www.youtube.com/watch?v=o9fhtFf-4QU

34. Surah Saba’ (Kaum Saba’) http://www.youtube.com/watch?v=UoJPrMZj2KI

35. Surah Faatir (Pencipta) http://www.youtube.com/watch?v=akeIRKOE2bI

36. Surah Yaasin http://www.youtube.com/watch?v=Wu0cXywwO7A

37. Surah As-Saaffat (Yang Teratur Berbaris) http://www.youtube.com/watch?v=7fw_Mis73tY

38. Surah Saad http://www.youtube.com/watch?v=LeDfZnBsEog

39. Surah Az-Zumar (Rombongan) http://www.youtube.com/watch?v=CBInIw0QD_M

40. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman)  http://www.youtube.com/watch?v=654R0b61aEg

41. Surah Fussilat  http://w.youtube.com/watch?v=654R0b61aEg

41. Surah Fussilat (Dijelaskan) http://www.youtube.com/watch?v=MJOfgtGss0I

42. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan) http://www.youtube.com/watch?v=ACP9AwYvNJs

43. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas) http://www.youtube.com/watch?v=y1pyZLq1kdY

44. Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap) http://www.youtube.com/watch?v=gskVkxY2No4

45. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) http://www.youtube.com/watch?v=RIm-TfOEg28

46. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) http://www.youtube.com/watch?v=Y3vglodNVbI

47. Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW) http://www.youtube.com/watch?v=IGHpfTk_3kw

48. Surah Al-Fath (Kemenangan) http://www.youtube.com/watch?v=kSYQJM2NLxM 

49. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) http://www.youtube.com/watch?v=Aa0Q6pIBtjo

50. Surah Qaaf http://www.youtube.com/watch?v=jDT_hIP22Qw
51. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan) http://www.youtube.com/watch?v=UYJk3EhZrTs

52. Surah At-Tur (Bukit) http://www.youtube.com/watch?v=Y80odqdHAf8

53. Surah An-Najm (Bintang) http://www.youtube.com/watch?v=sYr_8Ecb6b4

54. Surah Al-Qamar (Bulan) http://www.youtube.com/watch?v=KjPQpGqXXZk

55. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) http://www.youtube.com/watch?v=A3wEtkzDBiE

56. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) http://www.youtube.com/watch?v=D7ifyoGy-rc

57. Surah Al-Hadid (Besi) http://www.youtube.com/watch?v=DQwXAG0grO8

58. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) http://www.youtube.com/watch?v=jU9cc89TzmQ

59. Surah Al-Hasyr (Pengusiran) http://www.youtube.com/watch?v=4xDIYcKgA3k

60. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) http://www.youtube.com/watch?v=rA-O1PiCltE

61. Surah As-Saf (Barisan) http://www.youtube.com/watch?v=zM8-5pC2HkI

62. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) http://www.youtube.com/watch?v=IycuqnGdKlk

63. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik) http://www.youtube.com/watch?v=LeBmwQvbgWU

64. Surah At-Taghabun (Dinampakkan Kesalahan) http://www.youtube.com/watch?v=GzVN6wpg1pg

65. Surah At-Talaq (Cerai / Talak) http://www.youtube.com/watch?v=wLe2SZXbF2Q

66. Surah At-Tahrim (Mengharamkan) http://www.youtube.com/watch?v=inFCQq7CY1A

67. Surah Al-Mulk (Kerajaan) http://www.youtube.com/watch?v=XtiXTuTInuM

68. Surah Al-Qalam (Pena / Kalam) http://www.youtube.com/watch?v=tx8NRr76wtw

69. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat) http://www.youtube.com/watch?v=Fq35oGHy06c

70. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik)  http://www.youtube.com/watch?v=1s26SP8-2ZA

71. Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.) http://www.youtube.com/watch?v=Lj930TKAlZA 

72. Surah A-Jin (Jin) http://www.youtube.com/watch?v=y6sWT-gZZIM

73. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) http://www.youtube.com/watch?v=8cp3Ow5s0UI

74. Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung) http://www.youtube.com/watch?v=m7Nvym6NfRU

75. Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat)  http://www.youtube.com/watch?v=h-9OSWHnQrA

76. Surah Al-Insaan (Manusia) http://www.youtube.com/watch?v=UQ8jwP8d_1Q

77. Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus) http://www.youtube.com/watch?v=rh_q-GngVPE

78. Surah An-Naba’ (Berita Besar) http://www.youtube.com/watch?v=vqtNAlRXDOY

79. Surah An-Naazi’aat (Malaikat Yang Mencabut) http://www.youtube.com/watch?v=iYX45NS0b2g

80. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) http://www.youtube.com/watch?v=Mcts_7heg6c

81. Surah At-Takwiir (Menggulung) http://www.youtube.com/watch?v=ZC7oOtQ9UU0

82. Surah Al-Infitar (Terpecah & Terbelah) http://www.youtube.com/watch?v=eEHyxtwraRE

83. Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang)http://www.youtube.com/watch?v=faBQEZclm58

84. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) http://www.youtube.com/watch?v=cQ5paPgvgF8

85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) http://www.youtube.com/watch?v=jmJ2E9XuqjQ

86. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) http://www.youtube.com/watch?v=MC26XC7KxIE

87. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) http://www.youtube.com/watch?v=2ik2BexWZhY

88. Surah Al-Ghaasyiah ( Pembalasan) http://www.youtube.com/watch?v=tegV2ukj3Zs

89. Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari) http://www.youtube.com/watch?v=ximOi_pwXto

90. Surah Al-Balad (Negeri) http://www.youtube.com/watch?v=iDuauqNodn8

91. Surah Asy-Syams (Matahari) http://www.youtube.com/watch?v=N0szQZakoxQ

92. Surah Al-Lail (Malam) http://www.youtube.com/watch?v=VNQ4_Mr4yIY

93. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi)http://www.youtube.com/watch?v=lE7MUmIhmEk

94. Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan)http://www.youtube.com/watch?v=2rYX6piPPNI

95. Surah At-Tin (Buah Tin / Buah Ara) http://www.youtube.com/watch?v=9vsXnn2M0TM

96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah) http://www.youtube.com/watch?v=qKkktLlTZbw

97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) http://www.youtube.com/watch?v=mx838ignD6E

98. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) http://www.youtube.com/watch?v=5aFJV39EONE

99. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) http://www.youtube.com/watch?v=Cm0ZAon3XSg

100. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang)http://www.youtube.com/watch?v=FH2yavSbX7o

101. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar / Kiamat)http://www.youtube.com/watch?v=aXzP-pwRkE0

102. Surah At-Takathur (Bermegah-megah)http://www.youtube.com/watch?v=y161iLQmiYw

103. Surah Al-‘Asr (Masa) http://www.youtube.com/watch?v=tU_K9WZcr5M

104. Surah Al-Humazah (Pengumpat) http://www.youtube.com/watch?v=QEdceBIjdC0

105. Surah Al-Fiil (Gajah) http://www.youtube.com/watch?v=7vAGBVaUWEE

106. Surah Quraisy (Kaum Quraisy) http://www.youtube.com/watch?v=4dDehCzysmw

107. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) http://www.youtube.com/watch?v=DgwhYkwQXYk

108. Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga) http://www.youtube.com/watch?v=LfCL9FbID9s

109. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) http://www.youtube.com/watch?v=PCYqecV6uiA

110. Surah An-Nasr (Pertolongan) http://www.youtube.com/watch?v=7qDUcK8iPNQ

111. Surah Al-Lahab (Nyalaan Api) http://www.youtube.com/watch?v=8IDA3HiKbxk

112. Surah AL Ikhlas http://www.youtube.com/watch?v=2nmq9LH4gN4

113. Surah Al Falaq http://www.youtube.com/watch?v=Q8sh1X0Vxl0

114 Surah An Nas http://www.youtube.com/watch?v=2IJXeCRKreg

SILAKAN SHARE –
SABDA RASULLULAH S.A.W :
” Sampaikan lah dari Ku walau hanya satu Ayat

Advertisements

Posted on October 7, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: