INILAH GAMBARAN PERABOT-PERABOT YANG TERDAPAT DALAM RUMAH RASULLULLAH SAW

Diriwayatkan dari Anas ra dia berkata, “saya masuk ke rumah Rasulullah, waktu itu baginda sedang tiduran di ranjang dengan mengenakan selimut. Di atas kepalanya bantal yang terbuat dari kulit yang diisi serabut.
Lalu, seorang sahabat masuk ke kamarnya yang diikuti oleh Umar. Rasulullah membalikkan badannya sehingga Umar melihat baju Rasulullah tersingkap antara punggung dan seprei , lantas ia melihat ada bekas-bekas pada punggung Rasulullah . Umar menangis.
Lalu, Rasulullah bertanya kepadanya, “apakah yang membuat kamu menangis?”  Umar menjawab , “demi Allah, saya menangis setelah mengetahui bahawa engkau lebih mulia dari raja-raja dan kaisar.
Mereka hidup sesuai dengan kemahuan di dunia (mewah dan kaya). Sementara engkau
adalah Rasulullah(utusan Allah). Seperti yang saya lihat, engkau tidur di tempat seperti
ini (sangat sederhana).”
Rasulullah lalu bertanya, “bukankah kamu suka kalau mereka mendapat kesenanga dunia sementara kita mendapat kesenangan akhirat?”. Umarmenjawab, “ tentu, wahai
Rasul.” Kemundian Rasulullah berkata laig,“ Memang demikianlah adanya.”
(HADIS RIWAYAT AHMAD)
Diriwayatkan dari Amr bin Muhajir, bahawa perabot rumahtangga Rasulullah tersimpan
di rumah Umar bin Abdil Aziz yang setiap hari boleh ia lihat. Ketika orang-orang
Quraisy berkumpul, dia mengajaknya masuk ke rumah tersebut lalu memperlihatkan
perabot rumah Nabi itu. dia berkata, “inilah warisan orang paling dimuliakan dan paling
diagungkan Allah.”
Lalu Umar bin Abdil Aziz berkata, “perabot tersebut terdiri daripada ranjang yang
diberikan seprei pita. Bantal yang diperbuat dari kulit yangberisi serabut,mangkuk besar,
kendi, baju, batu ulekan dan tempat tempat anak panah yang yang berisi anak panah.
Pada benangnya terdapat bekas keringat yang baunya lebih harum daripada bau misk.
Pada waktu itu, ada seorang yang terkena penyakit,lantas mereka meminta untuk
membasuh sebahagian bekas keringat tersebut lalu dimasukkan ke dalam botol
sebagai ubat. Keadaan tersebut diceritakan kepada Umar, lantas beliau memberikannya,
maka sembuhlah orang tersebut”
Ini adalah gambaran mengenai keadaan dalam rumah dan perabot Rasulullah yang
dah lama tersimpan dalam gallery. Wallahu a’lam…
Subhanallah. Ini adalah replika rumah Nabi yang mulia Rasulullah yang bersandarkan
hadis yang sahih. Replika ini dipertontonkan di Jeddah. Betapa ‘ringkas’nya kehidupan
Rasulullah.
Sejauh mana ketepatannya, Wallahu’alam. Tetapi lihatlah perbezaan kesederhanaan
hidup antara insan yang paling Mulia di sisi Allah dengan kehidupan kita sekarang.
Advertisements

Posted on November 13, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: