Petua Mencari Malam Lailatul Qadar

1. Pendapat pertama (Imam Nawawi) – malam Lailatul Qadar insya’Allah akan jatuh pada malam yang ke-29
2. Pendapat kedua (Sheikh Wahab) – malam Lailatul Qadar insya’Allah jatuh pada malam yang ke-21
Berikut adalah petikan dari kitab yang tersebut di atas (lampiran adalah dari kitab asal) :
Dan adalah malam Lailatul Qadar itu pada Imam Syafie Radiyallahu’anhu tersimpan ia di dalam sepuluh malam yang akhir daripada bulan Ramadan tetapi pada malam “gasal” (ganjil) itu terlebih harap akan dia dan terlebih diharap daripada segala malam yang “gasal” (ganjil) itu malam yang dua puluh satu dan malam yang dua puluh tiga.
Dan yang “rajihnya” bahawasanya malam Lailatul Qadar itu melazimi ia akan malam yang tertentu maka tiada terpindah ia daripada seperti barang yang diriwayatkan daripada Abas bahawasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang dua puluh tujuh kerana diambil daripada firman Allah ta’ala “Inna annzalnahu filailatul qdr” hingga “Salam mun hi ya” … maka bahawasanya kalimah “ hi ya’ itu dua puluh tujuh daripada segala kalimah surah ini dan iaitu kinayah daripada malam lailatul qadar dan atas perkataan inilah diamalkan pada segala masa, segala negeri dan iaitu mazhab kebbanyakan Ahli al-‘Ilmi.
Dan kata qil; “Bahawasanya malam lailatul qadar itu terpindah ia tiada tetap ia pada malam yang tertentu maka terkadang ia pada dua puluh satu dan terkadang ada ia pada malam dua puluh lima demikianlah dan atas perkataan ini menjalani dua ahli Sufi dan menyata mereka itu akan “dhabit” dan kaedah bagi yang demikian itu dan iaitu;
– jika adalah awal puasa pada hari Jumaat maka malam lailatul qadar malam dua puluh sembilan
– dan jika awal puasa pada hari Sabtu maka itu malam dua puluh satu
– dan jika awal puasa pada hari Ahad maka iaitu malam dua puluh tujuh
– dan jika awal puasa pada hari Isnin maka iaitu malam dua puluh sembilan
– dan jika awal puasa pada hari Selasa maka iaitu malam dua puluh lima
– dan jika awal puasa pada hari Rabu maka iaitu malam dua puluh tujuh
– dan jika awal puasa pada hari Khamis maka malam lailatul qadar malam dua puluh satu
Dan telah memilih Imam Nawawi didalam  Majmu’ dan Fatawa akan qaul dengan berpindah dan katanya di dalam Raudah dan iaitu yang kuat. (Bajuri)
Dan tersebut di dalam Hasyiyah Fathul Wahab, maka;
– jika awal puasa pada hari Ahad atau hari Rabu maka malam lailatul qadar malam dua puluh sembilan
– dan jika awal puasa pada hari Isnin maka iaitu malam dua puluh satu
– dan jika awal puasa hari Selasa atau Jumaat maka iaitu malam dua puluh tujuh
– dan jika awal puasa pada hari Khamis maka iaitu malam dua puluh lima
– dan jika awal puasa hari Sabtu maka iaitu malam dua puluh tiga malam lailatul qadar
Kata Abu Al-Husan: “Dan pada masa sampai aku akan tahun lagi-lagi tiada luput akan daku malam Lailatul Qadar dengan ini kaedah yang tersebut Barmawi dan Qalyubi”
Wallahua’lam
Advertisements

Posted on March 8, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: